Suomen lastenhematologian ja -onkologian yhdistys ry (SLHOY) on perustettu vuonna 1985 edistämään lasten veri- ja syöpätautien hoitoa ja tutkimusta Suomessa. Lisäksi yhdistys huolehtii kansallisesta, pohjoismaisesta ja muusta kansainvälisestä yhteistyöstä lastenhematologian ja -onkologian alalla. Tavoitteisiin yhdistys pyrkii mm. pitämällä kokouksia ja koulutustilaisuuksia, jakamalla apurahoja, tekemällä yhteistoimintaa muiden samaa tarkoittavien yhdistysten kanssa, perustamalla työryhmiä ja antamalla suosituksia yhteisistä hoitokäytännöistä lasten maligniteettien ja verisairauksien hoidossa. Yhdistyksessä on tällä hetkellä 95 jäsentä.