Apurahat

Nona ja Kullervo Väreen säätiön ja siihen nimikkorahastona kuuluvan Ester Mäkelän lasten syöpärahaston apurahat julistetaan haettavaksi vuosittain tieteelliseen tutkimustyöhön, joka koskee lasten leukemian ja muiden syöpäsairauksien tutkimusta. Ester Mäkelän syöpärahaston apuraha voidaan myöntää myös mm. tutkimushankkeen edellyttämän aputyövoiman palkkaamiseen sekä tutkimuslaitteiden ja -tarvikkeiden hankintaan. Perustelluissa hakemuksissa tulee olla henkilötiedot, haettavan apurahan suuruutta koskeva esitys, tutkimussuunnitelma, varojen käyttösuunnitelma ja vapaamuotoinen ansioluettelo sekä ilmoitus aikaisemmista apurahoista ja vireillä olevista apurahahakemuksista kolmena kappaleena. Siinä tapauksessa, että apurahaa haetaan erityisesti Ester Mäkelän syöpärahastosta, tulee hakemus osoittaa sille. Tällainen hakemus tulee kuitenkin huomioonotetuksi myös Väreen säätiön apurahoja jaettaessa. Apurahasta ilmoitetaan tarkemmin Lääkärilehdessä.

 

NOPHO 2002- kokouksen ylijäämärahojen hakumenettely

SLHOY:n vuosikokouksessa 2/2003 päätettiin budjetoida NOPHO 2002 kokouksen ylijäämä 57 143,80 euroa käytettäväksi 4 vuoden kuluessa yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan. Vuosittain jaetaan noin 12 500 euron summa, josta 5000 euroa budjetoidaan myönnettäväksi apurahana senioreille ja 5000 euroa  junioreille. NOPHO 2002 ylijäämävaroista ei jaeta henkilökohtaisia tutkimusapurahoja, ellei kyseessä ole hanke, johon yhdistys on sitoutunut. 

Apuraha on haettavissa ilman tiettyä määräaikaa. Apurahan hakemisesta ilmoitetaan kotisivujen lisäksi äsenkirjeellä kaksi kertaa vuodessa. Hallitus tekee esityksen apurahan myöntämisestä ja päättää käsittelyn kiireellisyyden. PHO myöntää apurahan anomuksen perusteella. Kiireellistä tapauksissa PHO voi pitää ylimääräisen sähköpostikokouksen päätöksen nopeuttamiseksi. 

Lisäksi budjetoidaan 2500 euroa käytettäväksi ulkopuolisten, lähinnä ulkomaalaisten luennoitsijoiden kutsumisesta aiheutuviin kustannuksiin tai yhdistyksen järjestämien kokousten puitteiden parantamiseen. Lisäksi päätettiin vuosittain myöntää 500 euron palkinto parhaasta suomalaisesta NOPHO esityksestä. Ehdotuksen palkinnon saajasta tekee suomalainen NOPHO:n palkintolautakunnan jäsen. Palkinto myönnetään ensisijaisesti nuorille esityksen pitäjille.

Vapaamuotoiset hakemukset (max 2-3 A4) tulee lähettää sähköpostitse SLHOY:n sihteerille (marika.gronroos@tyks.fi).