Jäsenyys

Yhdistyksen kotimaiseksi jäseneksi pääsee Suomessa laillistettu lääkäri, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja jonka yhdistys hyväksyy. Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee olla kahden yhdistyksen jäsenen suositus. Yhdistyksen jäsenmaksu on 15 €/v.

Yhdistyksellä on myös kannatusjäseniä. Kannatusjäsenyys myönnetään anomuksesta.